Karel fietst voor Kenia!

Van Driel de Graaf steunt het Verkaart Development Team en jij kunt helpen!

Steun de 500 kilometer lange 7-daagse sponsorfietstocht van Karel de Graaf voor weesmeisjes in Kenia.

lees meer

NIEUW: Groeiworkshops voor ondernemers.

Wilt u succesvol zijn en uw bedrijf laten groeien in 2018?

Heeft u behoefte aan kennis EN begeleiding bij het maken van uw groeiplan? Dan is dit programma wellicht interessant voor u!

lees meer

Trefwoord:

Verrekening van verliezen

18-01-2018
Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een jaar kan worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de ... lees meer

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18-01-2018
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren. Wanneer een onderneming onderdeel is van een samenwerkingsverband wordt voor de berekening van de ... lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het deel uitmaakte van de individuele arbeidsovereenkomst. Het reglement bevatte een ... lees meer

Asbestsanering monumentenpand

11-01-2018
Asbestsanering monumentenpand

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden. Een van de ... lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-2018
Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken die hem bij de uitoefening ... lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04-01-2018
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box 1Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd€ 0 € 20.142 36,55% 18,65%€ 20.142 € 33.994 40,85% 22,95%€ 33.994 € 68.507 40,85% 40,85%€ 68.50751,95% 51,95%Voor mensen, die de AOW-leeftijd ... lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

04-01-2018
Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van betaalde hypotheekrente in ... lees meer

Investeringsaftrek 2018

04-01-2018
Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek ... lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04-01-2018
Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. OndernemersaftrekEen ondernemer voldoet aan het ... lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04-01-2018
Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. ... lees meer

Bedragen kindregelingen 2018

04-01-2018
Bedragen kindregelingen 2018

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:Leeftijd kind Bedrag0 t/m 5 jaar € 198,386 t/m 11 jaar € 240,8912 t/m 17 jaar € 283,40 KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, ... lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2018

04-01-2018
Wijzigingen loonbelasting 2018

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als ... lees meer