Aan het roer staan is nu van essentieel belang! Een goede liquiditeitsbegroting kan u  helpen om inzicht te krijgen in u huidige en toekomstige financiële positie zodat u op tijd actie kunt ondernemen. Wij hebben voor u een aantal tips uitgewerkt die u kunnen helpen om deze begroting op te stellen. Maar wij begrijpen ook dat het niet uw dagelijkse bezigheid is om zo’n begroting op te stellen. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen want wij helpen u er graag mee.

1 Maak een begroting per maand voor de komende drie maanden

Een begroting per maand geeft je een goed inzicht (de meeste kosten zijn per maand). Een periode van drie maanden vooruit is in deze hectische periode voldoende. Werk je begroting wekelijks bij met onvoorziene gebeurtenissen en voortschrijdend inzicht om direct het effect daarvan te kunnen zien op je liquiditeit. Voeg elke maand een nieuwe maand toe.

2 Start met de inventarisatie van de te ontvangen gelden.

Je begint met de debiteurenlijst en maak een inschatting van de ontvangsten daarvan de komende maanden. Daarna schat je in wat je kan factureren komende maanden en rekening houdend met gebruikelijke betalingstermijnen wanneer deze gelden (incl. btw) ontvangen worden.

3 Inventariseer de te betalen gelden

Je begint met de crediteurenlijst en bepaal op basis van de betaaltermijnen wanneer wat betaald moet worden. Vervolgens denk je na welke inkoopfacturen binnen komen op basis van ingekochte diensten of goederen (incl. btw!) en wanneer deze betaald moeten worden.

Daarbij komen de kosten en uitgaven waarvoor je geen factuur krijgt zoals salarissen, aflossing, rente, loonheffing, omzetbelasting en betaling termijnen voorlopige aanslagen inkomsten belasting of vennootschapsbelasting.

4 Bepaal de eindstand van de liquide middelen per maand

Door de beginstand te muteren met de onder 2 geïnventariseerde ontvangsten en de onder 3 vastgestelde uitgaven resulteert een eindstand. Deze eindstand geeft inzicht in de ruimte die je hebt of te kort komt rekening houdend met eventuele kredietruimte. Zie voor een tekort de mogelijkheden in het Plan van aanpak.

5 Werk met twee scenario’s: een pessimistisch en een realistisch scenario

Begin met een reële inschatting. Werk daarna ook een pessimistisch scenario uit (zonder in extremen te belanden). Het geeft je inzicht waar je actief op moet sturen zoals b.v. actief debiteurenbeheer, tijdig factureren, afspraken met leveranciers etc.. Maar ook een conservatief beeld van je liquiditeit.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.