Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Zodra de maatregelen definitief uitgewerkt zijn, zullen wij deze opnemen op onze website.

De zes maatregelen die nu worden aangekondigd zijn:

  1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
  3. Werkkostenregeling
  4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Klik hier voor een verdere toelichting op deze maatregelen.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.