Nog maar een paar weken geleden konden wij ons niet voorstellen dat het coronavirus zo’n impact zou hebben op onze samenleving, op ons als individu maar ook op de bedrijfsvoering van veel ondernemingen. Ondernemers staan voor grote uitdagingen om de gevolgen van deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Op 17 maart heeft het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Vele ogen zijn gericht op de overheid maar u moet niet afwachten. Neem de regie in eigen hand! Het is van het grootste belang om (zeker nu) zelf aan het roer te staan. Om u daar enigszins in te ondersteunen hebben wij een Plan van aanpak opgesteld waarin wij u helpen om te beoordelen van welke noodmaatregelen u gebruik kunt maken en welke acties u kunt ondernemen.

We weten niet hoe lang deze crisis gaat duren en daarom is het belangrijk dat u nu weet wat uw financiële positie is. Om uw positie voor de korte- en lange termijn (12 maanden) in beeld te brengen moet u een liquiditeitsbegroting opstellen. Hiermee brengt u al uw inkomsten en uitgaven in beeld waardoor u weet wat het overschot/tekort is. Om u te ondersteunen bij het opstellen van een liquiditeitsbegrotingen, hebben wij een aantal Tips opgesteld.

Als de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting reden tot zorg geven, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.