Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers met een vast en met een flexibel contract blijven doorbetalen.

Wat houdt de regeling in?

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Indien de omzet voor 100% terugvalt dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom, bij een terugval in de omzet van bijvoorbeeld 25% bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling weergegeven, en worden tevens de belangrijkste vragen van antwoord voorzien.

De komende anderhalve week wordt er op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het UWV hard gewerkt om de regeling juridisch houdbaar te maken, en ervoor te zorgen dat het in de uitvoering werkbaar is.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden, waarbij aan de verlenging nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.
  • De regeling ziet op omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet geweest is.

Overgang regeling Werktijdverkorting

Heeft u al een aanvraag ingediend voor de regeling Werktijdverkorting, dan wordt die aanvraag gezien als een aanvraag voor deze nieuwe tegemoetkomingsregeling. Er wordt nog wel aanvullende informatie opgevraagd. Waar mogelijk, zullen wij de gevraagde informatie aanleveren aan het UWV.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.