24-12-2020
Milieu-en Energielijst 2021 vastgesteld.

De milieu- en energielijst 2021 is vastgesteld. Deze lijsten bevatten de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) of voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Bron: Overig | besluit | IENW/BSK-2020/232844, Staatscourant 2020 nr. 62916 | 20-12-2020

Terug