Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verruimd

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

De grootste banken van Nederland namelijk ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben besloten het MKB tegemoet te komen.

Kleinere ondernemingen kunnen een halfjaar uitstel van aflossing op leningen krijgen.

De banken zijn hiertoe in staat omdat in de afgelopen jaren buffers zijn opgebouwd voor het tegengaan van een crisis als deze. Zowel de Europese Centrale Bank als De Nederlandsche Bank bieden de ruimte om deze buffers aan te wenden om de financiering van het MKB op gang te helpen.

Voor zowel het opschorten van aflossingen als het verruimen van de kredietlimiet moet je je wenden tot je huidige kredietverstrekker. Iedere bank heeft een ander beleid voor wat betreft het opschorten van aflossingen. Neem daarvoor contact op met je eigen accountmanager bij de bank, of dien het verzoek in via de volgende links:

ABN AMRO Bank

ING Bank

Rabobank

Triodos Bank

De Volksbank

Klik hier voor nadere informatie over deze regeling.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Klik hier voor nadere informatie over deze regeling.

Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)

Waar de verruiming van de BMKB ziet op de stimulering van financiering aan het MKB, wordt met de verruiming van de Garantie Ondernemingsfinanciering(GO)-faciliteit ook de financiering aan grotere onderneming gestimuleerd. Klik hier voor nadere informatie over deze regeling.

Verruiming kredieten Qredits

Qredits is een belangrijke financier van het kleinbedrijf. Qredits, heeft aanvullende middelen gekregen om aflossingen van klanten op te schorten en rentekortingen te verschaffen.

De in aanmerking komende ondernemingen zullen ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden waarbij over deze periode ook een rentekorting wordt aangeboden. De bijdrage van de Staat van maximaal € 6 miljoen zal met name worden ingezet om de inkomstenderving van Qredits als gevolg van genoemde rentekorting te dragen. De openstelling geldt uitsluitend voor corona gerelateerde aanvragen en zal in eerste instantie voornamelijk invloed hebben op bestaande relaties van Qredits. Heb je een lening lopen bij Qredits en ondervind je problemen door de coronacrisis, neem dan contact op je contactpersoon bij Qredits.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor Startups en Scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis. Veel van de bedrijven ziet de vraag wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem.

Groeibedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening is te vinden op de website van de ROM’s.

Voor alle soorten kredieten geldt dat je contact moet opnemen met je huidige kredietverstrekker!

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.