Belastingmaatregelen voor ondernemers

De belastingdienst heeft diverse maatregelen genomen om ondernemers te helpen door de coronacrisis heen te komen. Er zijn diverse maatregelen getroffen en daarvoor verwijzen wij je graag rechtstreeks naar de website van de Belastingdienst.
De meest voorkomende maatregel is het versoepelde uitstelbeleid van betaling van belastingen. Daarvan vind je hieronder een nadere uitwerking.

Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden

Bijzonder uitstel van betaling kan voor alle belastingsoorten! Dus ook voor inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), waar je veel mee te maken hebt. Voor zover nu bekend geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

Maar let op! Je moet wel aangifte doen en wachten tot je een (naheffings-) aanslag hebt ontvangen. Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Aanvraag

De aanvraag moet per onderneming (dus per fiscaal nummer) worden gedaan. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft niet te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Heb je niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kun je de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Voor de overige belastingen geef je, in één melding, per belasting apart aan dat je uitstel van betaling wilt.

Vanaf het moment dat gemeld is, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat feitelijk meteen uitstel van betaling wordt verkregen. Let wel: voor een periode van 3 maanden! Het is dus aan te raden om pas aan het eind van de betalingstermijn uitstel aan te vragen. Krijg je bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonheffing op 17 april, die je voor 1 mei moet betalen, vraag dan op 29 of 30 april uitstel aan! Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd. Maar opgelet! Alleen voor die aanslagen die binnen de uitsteltermijn van 3 maanden vallen.

Wil je ons tijdig laten weten als je een naheffingsaanslag hebt ontvangen zodat we het verzoek voor uitstel van betaling op tijd kunnen indienen? Geef je er de voorkeur aan om dit zelf te doen, dan kun je ervoor kiezen om dit schriftelijk of online te doen. Voor het online aanvragen moet je wel beschikken over een DigiD. Het inloggen kan door gebruik te maken van de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord of met de DigiD app.

  • schriftelijk: zie voorbeeld brief onder downloads en klik hier hoe je dit moet doen.
  • online: klik hier voor nadere uitleg hoe je dit moet doen of klik hier om rechtstreeks door te gaan naar het inlogscherm.

Als het verzoek wordt gedaan door een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt en de onderneming kan de loonheffingen en/of omzetbetaling niet betalen, dan wordt het verzoek van uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht aangemerkt.  

Let op! Dit geldt voor de tijdvakken vanaf februari. Voor de tijdvakken voorafgaand aan februari 2020 dus niet! Overigens moet de betalingsonmacht wel zijn ontstaan door de coronacrisis! Twijfelt u hierover? Neem dan contact met ons op zodat wij je kunnen ondersteunen om de gewone melding van betalingsonmacht te doen.

Uitstel langer dan drie maanden

Voor uitstel langer dan drie maanden is alleen schriftelijk uitstel mogelijk. Klik hier voor nadere informatie en neem contact met ons op.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.