Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 nader geïnformeerd over een verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting voor ondernemers. Het houdt wel in dat er eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden aangevraagd.

Het verzoek om uitstel van betaling kan worden ingediend door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat gemeld is, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat feitelijk meteen uitstel van betaling wordt verkregen. 

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De eerste drie maanden kunnen worden gebruikt om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Op deze pagina vermeldt de Belastingdienst dat een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen niet hoeft te worden betaald. Voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel, moet aanvullende informatie worden aangeleverd (met eventueel een verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

TIP: de aangifte loonheffingen/omzetbelasting over het tijdvak februari 2020 moeten al  uiterlijk 31 maart 2020 betaald zijn. Maar als u nu al zwaar getroffen bent door de gevolgen van het coronavirus en u de belasting over dit tijdvak al niet kunt betalen, betaal dan niet!

Als gevolg van het niet betalen ontvangt u enige tijd later een naheffingsaanslag van het niet betaalde bedrag vermeerderd met een boete voor het niet of niet tijdig betalen. Dat is hét moment om een verzoek te doen om bijzonder uitstel van betaling te vragen. Stuurt u ons dan wel tijdig de naheffingsaanslagen door zodat we tijdig het verzoek kunnen indienen.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.